Miałeś wypadek?

Skontaktuj się z nami!

 • 732-822-222
Napisz do nas

Uzyskaj odszkodowanie

Czy należy mi się odszkodowanie?” – to pytanie zadawało sobie wielu naszych klientów. Nie musisz mieć wykupionej prywatnej polisy ani być osobą pracującą, by móc uzyskać odszkodowanie.

Uzyskujemy odszkodowania z polis OC sprawcy, a także od sprawców którzy w momencie wypadku nie mieli wykupionej polisy ubezpieczeniowej w takiej sytuacji o odszkodowanie wnioskujemy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Odszkodowanie również należy się od osób, które przyczyniły się bezpośrednio do wypadku. Ponadto oferujemy usługi w zakresie uzyskiwania odszkodowań z polis NNW. Podejmujemy się egzekwowania należności za szkody nawet 20 lat wstecz, a także oferujemy uzyskanie odszkodowania za wypłaconą polisę, ale nie do szacowaną, za którą należy Ci się wyższa kwota.

Nasza kancelaria pomoże Ci otrzymać również świadczenia od ZUS-u, KRUS-u, odszkodowanie od szpitala, odszkodowanie z tytułu OC sprawcy wypadku czy też od MON-u, gdy członek Twojej rodziny był żołnierzem i zginął na misji.

Kancelaria odszkodowawcza Oskarus  oferuje pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, więc jeśli przytrafiło Ci się jedno z tych zdarzeń zgłoś się do nas:

 • Wypadek komunikacyjny – do wypadków komunikacyjnych z udziałem pojazdów, pieszych i rowerzystów dochodzi każdego dnia. W jednej tragicznej chwili może zmienić się całe życie poszkodowanego – jego plany na przyszłość, kariera, czy życie społeczne. Odszkodowanie należy się: pasażerom autobusu, pasażerom samochodu (nawet tego, który spowodował wypadek), kierowcy samochodu niebędącego sprawcą wypadku, a także pieszym, rowerzystom i wszystkim innym poszkodowanym uczestnikom wypadku komunikacyjnego, nawet jak sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia.

 • Wypadek w miejscu publicznym – jeśli do wypadku w miejscu publicznym doszło z winy zarządcy lub właściciela danego miejsca, należy Ci się odszkodowanie. Do takich wypadków należą: upadek przez wystającą studzienkę, przewrócenie się na dziurze w drodze, pośliźnięcie na nieodśnieżonym chodniku, przewrócenie na śliskich schodach itp.

 • Wypadek w zakładzie pracy – Za każdy wypadek w pracy, będący winą pracodawcy np. brak odpowiednich zabezpieczeń lub nieprzestrzeganie przepisów bhp (z winy pracodawcy) należy Ci się odszkodowanie. Do takich sytuacji należą: wypadki spowodowane przez źle zorganizowane miejsca pracy, czy brak zabezpieczeń maszyn produkcyjnych itp. Odszkodowanie należy się także jak do wypadku doszło w delegacji.

 • Wypadek przy pracy gospodarstwie rolnym – przy pracach z maszynami rolnymi i zwierzętami niezwykle często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Wypadek może pozbawić Ciebie i Twoją rodzinę dochodu. Dzięki ubezpieczeniom OC gospodarstwa rolnego, właściciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności finansowej, natomiast poszkodowani mają możliwość uzyskania odszkodowania z polisy OC za wypadek. 

 • Wypadek w innych okolicznościach – nie da się przewidzieć miejsca, czasu i okoliczności wypadków. To mogą być niefortunne zbiegi zdarzeń albo sytuacje, których można było uniknąć, ale ktoś zawinił. Dlatego, jeśli nie wiesz, czy możesz otrzymać za swój wypadek odszkodowanie to zgłoś się do nas.

 • Utrata bliskiej osoby w wypadku – jeżeli straciłeś bliską osobę w wypadku, należy Ci się świadczenie odszkodowawcze. Taka strata wiąże się nie tylko z tragedią w postaci śmierci najbliższej osoby w rodzinie, ale także z utratą dochodów, zmianą planów życiowych i wieloma innymi okolicznościami. Świadczenie może uzyskać każdy najbliższy członek rodziny. Wywalczymy również rentę z tytułu utraconych dochodów, które były dostarczane przez zmarłą osobę.

Uzyskamy dla Ciebie pieniądze za:

 • Uszczerbek na zdrowiu fizycznym,

 • Uszczerbek na zdrowiu psychicznym,

 • Doznaną krzywdę,

 • Zwrot kosztów leczenia,

 • Zwrot kosztów dojazdów związanych z leczeniem,

 • Zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego,
 • Zwrot kosztów naprawy bądź równowartości uszkodzonych rzeczy podczas wypadku,

 • Zwrot kosztów opieki nad poszkodowanym,

 • Zwrot utraconych dochodów,

 • Rentę na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką,

 • Jednorazowe świadczenie, które umożliwi przekwalifikowanie lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa poszkodowanego.

 • Oraz zwrot wszelkich kosztów które powstały przez wypadek.

Podczas wypadku nie ma znaczenia czy poszkodowany ma dodatkową polisę prywatną, czy jest osobą bezrobotną, ubezpieczoną lub nieubezpieczoną w ZUS. Odszkodowanie pokrywa sprawca, osoba, która przyczyniła się do wypadku lub instytucja odpowiedzialna za zaistnienie szkody np. miasto, szpital, właściciel posesji. Jeśli zaistniały okoliczności, które negatywnie odbiły się na jakości Twojego życia odszkodowanie Ci się należy, nie pozwól sobie wmówić, że jest inaczej.

OSKARUS– z nami skutecznie wyegzekwujesz odszkodowanie!

SIŁA PRAWA JEST OLBRZYMIA!